Convocatòria d’Assemblea de l’AMPA, 13 de novembre a les 20.30h

Benvolgudes famílies,
Ens plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària i Extraordinària
de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola, que tindrà lloc el proper dijous 13 de Novembre, a la Sala d’actes de l’Escola, al carrer Torre Damians , a les 20.00 h. en primera convocatòria, i a les 20:30 h. en segona convocatòria, amb el següent Ordre del Dia:
CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’ultima Assemblea
  2. Aprovació, si s’escau, de l’exercici econòmic del curs 13/14. 
  3.  Aprovació, si s’escau, del programa del curs 14/15.
  4. Aprovació, si s’escau, del pressupost del curs14/15.
  5. Acord de convocar Junta Extraordinària per a la Renovació de càrrecs
  6. Precs i preguntes.
És important que totes les famílies 
vinguem i votem a  l’assemblea !
L’ Assemblea és el moment que tenim les famílies per expressar la nostra veu i recolzar o parar una acció abans que es dugui a terme.
L’AMPA som tots. Des de l’AMPA volem donar-vos a conèixer tota la informació referent a l’escola i a totes les activitats que realitzem com les extraescolars, participacions als diferents esdeveniments del barri, festes, reunions, xerrades i d’altres.
Agraint per endavant la vostra atenció, i esperant comptar amb la vostra assistència, aprofitem per saludar-vos ben cordialment.
Karina Grau Baró     Presidenta AMPA