Línia Verda, servei d’orientació sobre drogodependències

Des de la Federació d’AMPAs de Catalunya ens han fet arribar la informació sobre el servei d’orientació sobre alcoholisme i
altres drogodependències de la Generalitat, la Línia Verda, gestionat per la
Fundació IPSS ( Institut per a la Promoció Social i la Salut). 
La Línia Verda
és un servei d’orientació destinat a famílies, consumidors, professionals i
diferents col·lectius que necessitin orientació sobre problemàtiques
relacionades amb les drogodependències. 
Més informació aquí.