Preguntes i respostes sobre els documents d’autorització d’ús de les dades personals que us hem fet arribar des de l’AFA

Fa unes setmanes, els vostres delegats i delegades us van fer arribar uns documents per signar de l’AFA: l’autorització per al tractament de la informació i l’ús d’imatges i l’autorització per a la inclusió, si s’escau, a un grup de missatgeria instantània.

Què són aquests documents?

Aquestes autoritzacions estan en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Amb aquests documents autoritzeu a l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Joan Pelegrí a utilitzar les vostres dades (el correu electrònic o el telèfon) per:

  • fer-vos arribar les comunicacions a través del correu electrònic

  • autoritzar, en el cas de la seva creació, a incloure el vostre telèfon a un grup de missatgeria instantània (o sigui, el grup, majoritàriament de whatsapp, de la vostra classe o del vostre curs)

  • poder fer difusió, a través dels canals que utilitza l’AFA (butlletí, twitter, instagram i blog), d’imatges captades en activitats organitzades per l’associació

Quines són aquestes comunicacions?

Qualsevol derivada de l’activitat de l’AFA:

  • Actes de les reunions de delegats i delegades amb la informació dels temes d’interès que s’han tractat. També informació de les reunions que puguin tenir amb els tutors i les tutores de la classe dels vostres fills i filles

  • Convocatòries per a l’Assemblea Ordinària General de l’AFA amb informació de l’ordre del dia, de l’acta de l’assemblea anterior i dels pressupostos previstos per al curs

  • Informació i indicacions sobre les eleccions al consell escolar

  • El Butlletí A’pams amb informacions destacades de l’AFA, del Centre Montserrat Xavier, de l’escola, del barri o de la ciutat, adreçades a les famílies de l’escola

  • Informacions de xerrades, tallers o activitats

  • Informació de l’Excursió de Pares i Mares

  • Informació de les festes de finals de curs: festa dels inflables i de l’escuma, i festa del fanalet

Què implica no signar les autoritzacions?

D’una banda, i tenint en compte que el correu electrònic, més enllà de les xarxes socials que són accessibles per a totes les famílies, és el canal de comunicació habitual de l’AFA, quan signeu l’autorització, esteu donant permís a l’AFA per poder-vos fer arribar qualsevol comunicació via mail.

D’altra banda, no signar l’autorització per a la inclusió a un grup de missatgeria instantània implica que, els delegats o delegades, no us inclouran al grup de comunicació a través de missatgeria instantània (whatsapp,telegram o altres plataformes) de la vostra classe o del vostre curs, sempre que es creï.

Així doncs, si encara no ho heu fet, és important per a nosaltres que signeu aquestes autoritzacions perquè és la manera que tenim per parlar, contactar i comunicar amb vosaltres. Volem fer-vos partícips de tot el què fem. Perquè l’AFA som totes.

En aquests enllaços podeu accedir als documents. Un cop signats els podeu enviar a afa@joanpelegri.cat

Autorització per al tractament de la informació i ús d’imatges

Autorització inclusió grups missatgeria instantània