Voluntariat: Català per a tots!

Benvolguts pares i mares de l’AMPA de l’escola Joan Pelegrí,

Com sabeu des de fa uns vint anys per les tardes de 18 a 20 i
participant de les mateixes instal·lacions,  hi ha l’escola d’acollida d’immigrants, on fem
classes de català,  castellà i cultura de
dones
. Un objectiu immediat és facilitar l’arrelament d’aquestes persones i
l’altre és que es sentin respectats en el nou país on volen viure.
La llengua vehicular de l’escola és el català i tot l’equip
de dimarts i dijous és de voluntariat. Tenim  una assistència d’un centenar d’alumnes
diaris. Aquest alumnat està distribuït per nivells i a cada aula hi ha un màxim
de 25 alumnes, en total funcionen cinc aules. En aquest moment som un voluntari
per nivell, però convindria que fóssim dues persones voluntàries per nivell a
fi de poder atendre pedagògicament a cada alumne.
Des d’aquest curs hem establert un conveni amb el Consorcide Normalització Lingüística a fi que les classes de català les imparteixin el
seu professorat els dilluns i dimecres.

Alumnes de quart d’ESO de l’escola Joan Pelegrí atenen els
nens i nenes petits mentre els pares i mares reben classe, dins d’una
experiència d’ aprenentatge -servei  de
la matèria del treball de recerca.

Per què ens dirigim a vosaltres?  
Algun cursos 
passats, pares o mares de la vostra associació es van implicar a la
nostra escola d’acollida i us convidem, altre cop, a participar-hi.
Què cal? 
Ganes de sentir-se útil amb gent de la mateixa edat
que desconeixen els nostres idiomes i els necessiten.
És necessària una preparació o formació específica?
No, com
volem ser dues persones voluntàries a cada aula, ens donem suport mútuament i avancem
en col·lectiu.
Per més informació, podeu dirigir-vos a Mercè Velilla
directora de la Fundació i els dimarts i dijous de 18 a 20 hores ens
trobareu  a l’aula 110.
 Joan
Camós, professor jubilat de l’escola Joan Pelegr de
l’equip de voluntariat de l’escola d’acollida de l’Ateneu Montserrat de la FCH.