Comencen les eleccions per renovar els consells escolars dels centres

  • Entre avui i divendres es realitzaran les votacions per tal de renovar la meitat de membres electes de cadascun dels consells escolars. Les eleccions se celebren cada dos anys
  • S’elegeixen els representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa
A partir d’avui i fins el proper divendres 28 de novembre se celebraran les eleccions als consells escolars dels centres, que permetrà renovar la meitat dels seus membres electes. L’objectiu del procés és elegir els representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa que formen part dels consells escolars. Les eleccions als consells escolars se celebren cada dos anys en els centres escolars públics i concertats del país.
Cadascun dels centres pot triar el dia i l’hora en què duran a terme la votació, en funció de la seva autonomia. L’horari s’establirà d’acord amb les seves característiques i possibilitat horària de votació de cadascun dels sectors. Per fer possible les eleccions cada centre disposarà d’una mesa per a cadascun dels sectors a votació –és a dir, pares i mares, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa-.
Tot el procés electoral del curs 2014-2015 va començar el passat 3 de novembre i culminarà abans del dia 23 de desembre amb la constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres. Els representants del consell escolar s’elegeixen per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Actualment a Catalunya hi ha 4.518 consells escolars, 3.816 de centres públics i 702 de concertats. En aquestes eleccions els candidats que s’hi han presentat són membres de cadascun dels sectors que hi són representats i hi poden votar el professorat, els pares i mares o tutors de l’alumnat, l’alumnat, el personal d’administració i el personal d’atenció educativa. En el cas de l’alumnat, pot votar a partir de 1r d’ESO.
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho determina la Llei d’Educació de Catalunya, que en defineix les seves funcions. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre, com el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres concertats, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Font: Generalitat de Catalunya
Avui a la nostra escola:  dimecres 26 de novembre eleccions dels representants de les mares i pares al Consell escolar en els següents horaris: 8:45h. a 9:15h  i 16:45h a 18:00h a l’escola de primària.
Les candidatures són: