“Menjar, apendre i viure”, benviguts al servei de migdia!

Com
cada any, Scolarest, a partir d’ara Eurest Catalunya -l’empresa que porta el servei del migdia a la
nostra escola- va presentar els seus objectius, reptes i accions del curs 2013-2014 en l’última reunió de delegats d’infantil-primària .

Aquí podeu trobar la presentació.