Millora contínua, de Víctor Ranera, director de l’escola

El
professorat i personal de l’Escola Joan Pelegrí tenim la ferma voluntat de
millorar la nostra funció educativa. Per tant, cal que constantment cerquem
estratègies i recursos perquè els diferents components del coneixement (informació,
comprensió, competències, valors i actituds) siguin més profunds. I, sobretot,
que es fonamentin en l’objectiu d’aconseguir una societat respectuosa amb
l’altre i el medi ambient.
Actualment
el context econòmic i social està experimentant forts canvis que fa que els
patrons d’interpretació i adaptació fins ara vàlids hagin deixar de ser-ho. La
societat de la informació acompanyada de la globalització deixen enrere l’era
industrial i, en conseqüència, el sistema educatiu que l’acompanyava. Cal una
educació humanista, integradora, que incorpori els avenços en les ciències del
coneixement, que tingui en compte totes les dimensions de la persona…
Aquests
canvis poderosos ens han animat a tirar endavant diferents iniciatives.
Actualment estem en la fase de reflexió, malgrat que com a famílies ja haureu observat
canvis en les metodologies d’ensenyament, els sistemes d’avaluació, la
comunicació…
En
aquest sentit, el curs passat es va posar en marxa la Comissió de qualitat i
millora contínua que té per finalitat revisar tots els processos que esdevenen
a l’escola, sistematitzar la reflexió com a eina de millora i introduir instruments
que mesurin els resultats. Aquesta comissió va endegar una anàlisi interna i
d’entorn de la nostra escola mitjançant l’eina del DAFO. Això és, seccionar en diferents
àmbits tot cercant els punts forts, les àrees de millora, els riscos i les
oportunitats.
D’aquesta
anàlisi es van detectar diferents àrees prioritàries on calia fer una major
reflexió. Així, tot el personal de l’escola vam constituir 8 taules de treball
durant els mesos de juliol i setembre. En paral·lel, al nostre país ha emergit Nova
21, un important moviment de renovació pedagògica amb la finalitat inequívoca
de transformar l’educació, l’Escola, al qual ens hem afegit.
Volem
comptar amb la col·laboració de tots els sectors de l’escola, incloses les
famílies i l’alumnat. Un primer pas ha estat fer-vos una enquesta sobre com ens
veieu i com ens valoreu. Us agraïm la vostra col·laboració i us farem un retorn
d’allò que ens heu dit. Però només és el primer pas, ni el més important ni
l’últim.
Volem
arribar a elaborar un pla estratègic que prioritzi i ordeni les nostres
actuacions durant els propers anys. Us animo a participar: sentirem més nostra
l’escola si la construïm entre tots.
Víctor Ranera, director de l’Escola Joan Pelegrí