Presentació AMPA CURS 2012-2013

Com contactar amb l’AMPA i /o com assabentar-se del què fa
l’AMPA?
L’AMPA
està formada per tots els pares i mares de l’Escola Joan Pelegrí. No obstant,
quan fem referència a l’AMPA, quasi sempre, ens estem referint als Òrgans de
Govern i Representació de l’AMPA. Això podria provocar una sensació de
desconnexió entre els pares i mares de l’Escola i l’AMPA. Per tant, de quins
canals de comunicació bidireccionals i directes disposen tots els pares i mares
de l’Escola i l’AMPA?
o    El despatx de l’AMPA,està ubicat al
costat de  l’Edifici de Secundària  (Consell de cent 18).
 La Secretaria
Administrativa és la
Mar Monge.
L’horari d’atenció és:
 Dilluns,Dimecres
i Divendres de 10:00 a 1300h, Dimarts i Dijous 16:30h a 18:30h.
 La Mar podrà atendre totes les
vostres consultes i, si s’escau, us posarà en contacte amb les persones
indicades per tractar el vostra tema de consulta. Amb la Mar gaudireu d’un tracte
directe, personal i afable.
 Fora d’hores, podeu enviar li un correu a ampa@joanpelegri.cat
 amb
les vostres dades de contacte i la
Mar es posarà amb contacte amb vosaltres el més aviat
possible.
o    Els Delegats i/o Delegades de
Classe: Cada classe hauria d’escollir el seu o seus Delegats de classe. Tots
els delegats es reuneixen un cop al mes amb els Coordinadors de cada cicle  per tractar tots aquells temes que els pares i
mares de les classes que representen els han transmet.
o     Existeix la figura de Coordinador/a de
Delegats/des de classe que és la persona que recull tots els suggeriments,
queixes, dubtes,que els hi feu arribar els delegats i són ells qui els  hi  transmet a la Direcció de l’Escola. Per
tant, s’aconsegueix mantenir una relació viva amb l’Escola molt propera als
pares i mares. És bo que tots els pares i mares i delegats de classe
subministrin un número de telèfon i /o un adreça electrònica per facilitar el
contacte entre ells.
o    La
Web
de l’AMP / Blogg:
L’AMPA disposa d’un espai dins del Campus
Virtual de l’Escola. Aquest espai ofereix recursos que donen informació sobre
diferents temes i també ofereix activitats com fòrums de debats oberts a
tothom. L’adreça d’Internet és: http://www.joanpelegri.org/ampa
o    L’adreça de correu electrònic de
l’AMPA:
Si vols contactar amb la Secretaria
Administrativa i no pots passar pel despatx o vols contactar
amb qualsevol membre de l’AMPA, pots enviar un missatge amb la teva petició a
l’adreça ampa@joanpelegri.cat
o    El butlletí informatiu de l’AMPA: “A
Pams”
Intenta tractar temes directament
relacionats amb l’Escola (menjador, activitats extraescolars, etc.), temes
divulgatius de coneixements varis com per exemple: fotografia, cooperació, etc.
i temes directament relacionats amb els diferents nivells educatius: Infantil,
Primària, ESO, Batxillerat i CFGM. Tots els pares i mares poden enviar articles
per publicar-hi. Per contactar amb l’equip d’edició pots fer servir la web o
l’adreça de correu electrònic de l’AMPA                                                                 
                 .
Presidenta Ampa :
Karina Grau  kgraubaro@gmail.com
Secretària
Administrativa
Mar Monge :: ampa@joanpelegri.cat (DESPATX)
      Coordinadoras Delegats Infantil-Primària Joan Pelegrí
      Anna Maria Hervas – amhm67@gmail.com
      Ingrid Vives ingrid.vivesrubio@gmail.com
     
      Coordinadors
Delegats ESO
      Lluis Almeyda : luisalmeydaandreu@hotmail.com
      David Sans : davidsans3@hotmail.com
    
Coordinadors de Batxillerat
     Josep Mª Sànchez  : jsanch28@xtec.cat
      Rosa Tejera: rosatejera@hotmail.com