Prevenció i detecció dels transtorns de la conducta alimentària: recursos per a les famílies

A finals de l’any passat es va presentar un nou portal de consulta a través del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de recollir aportacions, informació
i materials, facilitats pels diferents organismes i entitats que
integren la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la
Conducta Alimentària (TCA).

Segons l’OMS, els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són la
tercera malaltia crònica més freqüent a l’adolescència i tenen una
prevalença superior al 5%. Poden deixar greus seqüeles físiques,
psíquiques i socials i una important associació amb la depressió,
l’ansietat i els problemes de conducta i personalitat. Segons un estudi de l’ACAB, s’estima que un 11% de nois i noies
presenta conductes de risc de patir algun trastorn alimentari. A
Catalunya, l’any 2012, es van atendre un total de 2.825 casos de TCA en
els centres de salut mental de la xarxa pública.

Foto cedida per Enric Vives Rubio

Els
trastorns del comportament alimentari, entre els quals hi ha
l’anorèxia i la bulímia nervioses, són malalties mentals greus el
pronòstic de les quals millora en la mesura que es detecten i es tracten
precoçment. Malgrat
que les persones que envolten la malalta observin inicialment només una
alteració alimentària i del pes, l’origen és sempre psicològic (baixa
autoestima, tendència al perfeccionisme extrem o bé a la impulsivitat,
idees sobrevalorades entorn del cos i la silueta, etc). Però aquests trastorns no solament afecten el pacient, també a la
seva família i a l’entorn més proper, i generen un important patiment
social. 

A internet es poden trobar molts recursos per ajudar a les famílies a la prevenció i detecció dels TCA, alguns d’ells són:

També podeu trobar recursos en format de video a: