Reflexions d’una mare japonesa sobre la tragèdia de Fukushima

En el blog del Grup UNESCO de l’Escola, podeu trobar les vivències d’una mare japonesa des de Barcelona durant la catàstrofe de Fukushima. Ella, mare d’alumnes d’ESO, ens parla de l’enyorança de la seva terra i ens critica el poc seguiment de l’accident que en fan els mitjans de comunicació dos anys després. Finalment, ens demana que almenys nosaltres no ens oblidem dels damnificats que seguiran patint els efectes de les dosis baixes de radioactivitat durant tota la seva vida.

El Grup UNESCO Joan Pelegrí va néixer l’any 1992 per dinamitzar les activitats pròpies d’una escola
vinculada al Pla d’Escoles Associades a la UNESCO. Està format per representants voluntaris de totes les
persones del centre. Actua autònomament com a comissió permanent
lligada als Claustres de primària i secundària.