Tota la informació de la xerrada “Visió i aprenentatge”

“NO ÉS EL MATEIX MIRAR QUE VEURE, NI LLEGIR QUE
COMPRENDRE”

Ponents:

Josep Beltran (DOO), Òptic Optometrista
Romina Stok , Psicòloga Infanto Juvenil

A continuació es fa un resum esquemàtic de la xerrada, però recomanem accedir
a la presentació per entendre molt millor l’ampli
contingut exposat a la mateixa.

DEFICIÈNCIES VISUALS:

Sovint els pares ens pregunten si el sistema visual està relacionat amb
l’èxit escolar perquè ens comenten: “és que el meu fill no llegeix com els
altres, no comprèn bé el que llegeix, realitza inversions, salta línies….”
La xerrada va servir per entendre les possibles deficiències
visuals que podem patir al llarg de la nostra vida i la manera com
prevenir-les.
A més, el DOO Josep Beltran va dur a terme diverses proves de forma molt
didàctica, que van ajudar a entendre molt millor tot el que s’exposava.


També vam llegir aquest fragment per entendre tots els aspectes que juguen en la velocitat lectora:

•         
“ Sgeun un etsduio de
una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan
ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera etesn
ecsitras en la psioción  cocrrtea. El
rsteo peude etasr ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es
pquore no lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo”.

 

DISLÈXIA: 
També ens va explicar què és la dislèxia i el protocol bàsic en la valoració optomètrica en la visió infantil.  En resum, la dislèxia és:


•         
És un trastorn
d’aprenentatge que afecta principalment a les habilitats implicades en la
lectura fluent de les paraules i en la seva escriptura, és a dir, al procés
lector i escriptor 
•         
NO hi ha cap disfunció
visual ni alteracions neurològiques
•         
S’ha rebut prèviament
oportunitats escolars per al seu aprenentatge 
•         
És igual de freqüent en
nens i nenes 
•         
Afecta al 10%-12% de la població
escolar en tot el món 
i les habilitats alterades per
la Dislèxia són:
 
•         
Consciència fonològica 
•         
Memòria verbal 
•         
Velocitat de
processament 
•       Les dificultats associades:
–           
 Alteracions en alguns aspectes del llenguatge 
–           
 Coordinació motriu 
–           
 Càlcul mental 
–           
 Concentració i planificació 
–           
 Seqüencies
Així doncs… la dislèxia no és un problema visual, sinó
lingüístic.

Finalment van comentar aquestes recomanacions: