Tota la informació de la xerrada “Visió i aprenentatge”

“NO ÉS EL MATEIX MIRAR QUE VEURE, NI LLEGIR QUE COMPRENDRE”


Ponents:

Josep Beltran (DOO), Òptic Optometrista
Romina Stok , Psicòloga Infanto Juvenil

A continuació es fa un resum esquemàtic de la xerrada, però recomanem accedir a la presentació per entendre molt millor l’ampli contingut exposat a la mateixa.


DEFICIÈNCIES VISUALS:

Sovint els pares ens pregunten si el sistema visual està relacionat amb l’èxit escolar perquè ens comenten: “és que el meu fill no llegeix com els altres, no comprèn bé el que llegeix, realitza inversions, salta línies….”
La xerrada va servir per entendre les possibles deficiències visuals que podem patir al llarg de la nostra vida i la manera com prevenir-les.
A més, el DOO Josep Beltran va dur a terme diverses proves de forma molt didàctica, que van ajudar a entendre molt millor tot el que s’exposava.

També vam llegir aquest fragment per entendre tots els aspectes que juguen en la velocitat lectora:

          “ Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera etesn ecsitras en la psioción  cocrrtea. El rsteo peude etasr ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo”.
 

DISLÈXIA: 
També ens va explicar què és la dislèxia i el protocol bàsic en la valoració optomètrica en la visió infantil.  En resum, la dislèxia és:


          És un trastorn d’aprenentatge que afecta principalment a les habilitats implicades en la lectura fluent de les paraules i en la seva escriptura, és a dir, al procés lector i escriptor 
          NO hi ha cap disfunció visual ni alteracions neurològiques
          S’ha rebut prèviament oportunitats escolars per al seu aprenentatge 
          És igual de freqüent en nens i nenes 
          Afecta al 10%-12% de la població escolar en tot el món 
i les habilitats alterades per la Dislèxia són: 
          Consciència fonològica 
          Memòria verbal 
          Velocitat de processament 
       Les dificultats associades:
             Alteracions en alguns aspectes del llenguatge 
             Coordinació motriu 
             Càlcul mental 
             Concentració i planificació 
             Seqüencies
Així doncs… la dislèxia no és un problema visual, sinó lingüístic.

Finalment van comentar aquestes recomanacions: