Tota la informació de la xerrada “Visió i aprenentatge”

“NO ÉS EL MATEIX MIRAR QUE VEURE, NI LLEGIR QUE COMPRENDRE” 


Ponents: 
Josep Beltran (DOO), Òptic Optometrista

Romina Stok, Psicòloga Infanto Juvenil 

A continuació us presentem un resum esquemàtic de la xerrada, però recomanem accedir a la presentació per entendre molt millor l’ampli contingut exposat a la mateixa.
DEFICIÈNCIES VISUALS:


Sovint els pares ens pregunten si el sistema visual està relacionat amb l’èxit escolar perquè ens comenten: “és que el meu fill no llegeix com els altres, no comprèn bé el que llegeix, realitza inversions, salta línies….” 

La xerrada va servir per entendre les possibles deficiències visuals que podem patir al llarg de la nostra vida i la manera com prevenir-les.

A més, el DOO Josep Beltran va dur a terme diverses proves de forma molt didàctica, que van ajudar a entendre molt millor tot el que s’exposava.


També vam llegir aquest fragment per entendre tots els aspectes que juguen en la velocitat lectora:


“ Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera etesn ecsitras en la psioción  cocrrtea. El rsteo peude etasr ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo”.

DISLÈXIA: 

També ens va explicar què la dislèxia no és un problema visual sinó lingüístic. I ens va el protocol bàsic en la valoració optomètrica en la visió infantil.   

  • És un trastorn d’aprenentatge que afecta principalment a les habilitats Implicades en la lectura fluent de les paraules i en la seva escriptura, és a dir, al procés lector i escriptor. 
  • No hi ha cap disfunció visual ni alteracions neurològiques.
  • És igual de freqüent en nens i nenes.
  • Afecta al 10%-12% de la població escolar en tot el món.
  • Les habilitats alterades per la Dislèxia són: consciència fonològica, memòria verbal i velocitat de processament.
  • Les dificultats associades són: alternacions en alguns aspectes del llenguatge, coordinació motriu, càlcul mental, concentració i planificació, seqüències.

RECOMANACIONS DAVANT DE SOSPITES EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE: