Voluntariat: Català per a tots!

Benvolguts pares i mares de l’AMPA de l’escola Joan Pelegrí,


Com sabeu des de fa uns vint anys per les tardes de 18 a 20 i participant de les mateixes instal·lacions,  hi ha l’escola d’acollida d’immigrants, on fem classes de català,  castellà i cultura de dones. Un objectiu immediat és facilitar l’arrelament d’aquestes persones i l’altre és que es sentin respectats en el nou país on volen viure.

La llengua vehicular de l’escola és el català i tot l’equip de dimarts i dijous és de voluntariat. Tenim  una assistència d’un centenar d’alumnes diaris. Aquest alumnat està distribuït per nivells i a cada aula hi ha un màxim de 25 alumnes, en total funcionen cinc aules. En aquest moment som un voluntari per nivell, però convindria que fóssim dues persones voluntàries per nivell a fi de poder atendre pedagògicament a cada alumne.

Des d’aquest curs hem establert un conveni amb el Consorcide Normalització Lingüística a fi que les classes de català les imparteixin el seu professorat els dilluns i dimecres.

Alumnes de quart d’ESO de l’escola Joan Pelegrí atenen els nens i nenes petits mentre els pares i mares reben classe, dins d’una experiència d’ aprenentatge -servei  de la matèria del treball de recerca.


Per què ens dirigim a vosaltres?  
Algun cursos  passats, pares o mares de la vostra associació es van implicar a la nostra escola d’acollida i us convidem, altre cop, a participar-hi.

Què cal? 
Ganes de sentir-se útil amb gent de la mateixa edat que desconeixen els nostres idiomes i els necessiten.

És necessària una preparació o formació específica?
No, com volem ser dues persones voluntàries a cada aula, ens donem suport mútuament i avancem en col·lectiu.

Per més informació, podeu dirigir-vos a Mercè Velilla directora de la Fundació i els dimarts i dijous de 18 a 20 hores ens trobareu  a l’aula 110.
 Joan Camós, professor jubilat de l’escola Joan Pelegr de l’equip de voluntariat de l’escola d’acollida de l’Ateneu Montserrat de la FCH.