A’pams
El butlletí mensual de l’AFA Joan Pelegrí

A’pams és el butlletí digital de l’AFA Joan Pelegrí. Es difón mensualment entre totes les famílies de l’escola i inclou informació sobre les accions que organitza la pròpia Associació i recomanacions d’activitats externes a l’entorn escolar que aquesta considera rellevants.

AFA Joan Pelegrí A'pams

Hemeroteca

Tot seguit podeu recuperar en format PDF els A’pams editats des del mes de març de l’any 2015.