Comissions

Famílies de l'escola

L’Associació de Famílies d’Alumnes es regeix per una junta directiva. I s’organitza en comissions formades per les famílies dels aumnes.

Comissió de mòbils i pantalles

Aquesta comissió, de nova creació el curs 23-24, neix de la inquietud de moltes famílies que veiem com cada dia els mòbils i les pantalles absorbeixen més el nostre temps i el dels nostres fills i filles, infants i adolescents. D’igual manera sentim pressió social per donar un mòbil a edats primerenques. Per això, volem reflexionar sobre l’ús que se’n fa i sensibilitzar amb xerrades i informació per a prevenir riscos associats a aquests dispositius.

Comissió de menjador

Vetlla per oferir un bon servei de menjador. Tant pel què fa als menús, com pel què fa a l’equip de cuina i monitors i a les activitats pedagògiques i lúdiques que s’ofereixen en l’interval horari de migdia. Actualment, l’empresa que gestiona el servei de menjador és F. Roca

La comissió manté una interlocució directa i periòdica entre l’escola, les famílies i F.Roca. Per vehicular suggeriments i avaluar la idoneïtat del servei.

Comissió d’extraescolars

Té la missió de gestionar diverses activitats complementàries al projecte educatiu del centre. Hi ha voluntàries i voluntaris que donen suport a les activitats que duren tot el curs escolar i altres que participen en les que tenen lloc puntualment.

  • Coordina les activitats extraescolars amb el suport del Centre Montserrat Xavier, amb qui acorda les quotes, proposa activitats, decideix horaris, etc.
  •  Organitza l’excursió anual de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), on també hi participen monitors i monitores del Centre Montserrat Xavier.
  • Organitza la festa de final de curs amb diverses activitats que emmarquen un dia festiu. Com són la festa de l’escuma o el ball del fanalet.
  • Proposa anualment un concurs de fotografia que serveix per recollir imatges fetes durant el curs pel professorat, les monitores i els monitors, les i els alumnes, i les mares i els pares. Aquestes imatges s’utilitzen posteriorment al calendari de l’AFA.

Pila de llibresComissió de cultura

Organitza xerrades, tallers i activitats culturals al voltant de temàtiques relacionades amb els infants i el seu entorn familiar i escolar.

Coordinació de delegades i delegats

Cada classe de l’escola té almenys un representat escollit per les famílies a la reunió d’inici de curs. Són les delegades i els delegats. Que, alhora, tenen una coordinadora o coordinador de referència. En total n’hi ha tres, un per l’etapa infantil i primària. un que representa la secundària i un altre pel batxillerat. Són els responsables d’organitzar, convocar i dinamitzar reunions mensuals entre les delegades i els delegats i redactar-ne les actes. D’informar-los sobre les activitats de la junta, de l’escola i del Centre Montserrat Xavier. I de traslladar les seves propostes (inquietuds, peticions, suggeriments i queixes) a la coordinació de l’escola.

Famílies de l'escola celebrant una festaComissió d’ajuts

Ofereix assessorament i suport econòmic per fer front a les despeses escolars dels nens i nenes que fa dos o més anys que estan escolaritzats a Joan Pelegrí i que han tingut una situació familiar imprevista.

Comissió de comunicació

Difon les activitats organitzades per l’Associació a través de diversos canals perquè siguin accessibles a totes les famílies de l’escola. La comissió de comunicació gestiona el bloc afajoanpelegri.cat des de l’any 2012 i les xarxes socials que hi estan vinculades, com twitter i instagram També utilitza aquests canals per difondre activitats familiars que s’organitzen al nostre barri.