Comissions

Famílies de l'escola
L’Associació de Famílies d’Alumnes es regeix per una junta directiva. I s’organitza en comissions formades per les famílies dels estudiants. Aquí podeu consultar què ha fet l’AFA en la Memòria 2016-2017.

 

 

 

Comissió de menjador

Vetlla per oferir un bon servei de menjador. Tant pel què fa als menús, com pel què fa a l’equip de cuina i monitors i a les activitats pedagògiques i lúdiques que s’ofereixen en l’interval horari de migdia. Actualment, l’empresa que gestiona el servei de menjador és Scolarest.

La comissió manté una interlocució directa i periòdica entre l’escola, les famílies i F.Roca. Per vehicular suggeriments i avaluar la idoneïtat del servei.

Comissió d’extraescolars

Té la missió de gestionar diverses activitats complementàries al projecte educatiu del centre. Hi ha voluntàries i voluntaris que donen suport a les activitats que duren tot el curs escolar i altres que participen en les que tenen lloc puntualment.

  • Coordina les activitats extraescolars amb el suport del Centre Montserrat Xavier, amb qui acorda les quotes, proposa activitats, decideix horaris, etc.
  •  Organitza l’excursió anual de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), on també hi participen monitors i monitores del Centre Montserrat Xavier.
  • Organitza la festa de final de curs amb diverses activitats que emmarquen un dia festiu. Com són la festa de l’escuma o el ball del fanalet.
  • Proposa anualment un concurs de fotografia que serveix per recollir imatges fetes durant el curs pel professorat, les monitores i els monitors, les i els alumnes, i les mares i els pares. Aquestes imatges s’utilitzen posteriorment al calendari de l’AFA.

Pila de llibresComissió de cultura

Organitza xerrades, tallers i activitats culturals al voltant de temàtiques relacionades amb els infants i el seu entorn familiar i escolar.

Coordinació de delegades i delegats

Cada classe de l’escola té almenys un representat escollit per les famílies a la reunió d’inici de curs. Són les delegades i els delegats. Que, alhora, tenen una coordinadora o coordinador de referència. En total n’hi ha tres, un per l’etapa infantil i primària. un que representa la secundària i un altre pel batxillerat. Són els responsables d’organitzar, convocar i dinamitzar reunions mensuals entre les delegades i els delegats i redactar-ne les actes. D’informar-los sobre les activitats de la junta, de l’escola i del Centre Montserrat Xavier. I de traslladar les seves propostes (inquietuds, peticions, suggeriments i queixes) a la coordinació de l’escola.

Famílies de l'escola celebrant una festaComissió d’ajuts

Ofereix assessorament i suport econòmic per fer front a les despeses escolars dels nens i nenes que fa dos o més anys que estan escolaritzats a Joan Pelegrí i que han tingut una situació familiar imprevista. El curs 2016-2017 es van concedir 27 ajudes amb un valor total de 13.000 euros.

Comissió d’anglès

Coordina l’activitat extraescolar d’ensenyament de la llengua anglesa. Els cursos es fan en horari de migdies i de tardes amb l’empresa Kith, que proposa una metodologia que inclou la preparació per als exàmens oficials del Trinity College London.

Comissió de comunicació

Difon les activitats organitzades per l’Associació a través de diversos canals perquè siguin accessibles a totes les famílies de l’escola. La comissió de comunicació gestiona el bloc afajoanpelegri.cat des de l’any 2012 i les xarxes socials que hi estan vinculades, i publica mensualment el butlletí electrònic A’pams. També utilitza aquests canals per difondre activitats familiars que s’organitzen al barri de Sants.