Convocatòria d’ajuts per a formació musical a escoles de música de titularitat privada

Les Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya (EMIPAC) tenen la voluntat de promoure l’educació musical, més enllà de l’àmbit dels seus associats, en el conjunt de la societat catalana, facilitant al màxim la possibilitat que els nois i noies del país puguin accedir a la formació musical com a factor de creixement personal i cultural i com a desenvolupament de la creativitat.


Amb l’objectiu d’ajudar econòmicament a les famílies amb uns nivells de renda determinats, l’EMIPAC ha obert la convocatòria per a la formació musical d’alumnes d’Escoles de Música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, segons el “Conveni de col·laboració entre l’ICUB i
EMIPAC en matèria d’ajuts de formació musical”. Aquest Conveni atendrà alumnes inscrits a les escoles de música de la
ciutat de Barcelona que independentment de la seva adscripció o no a
Emipac siguin de titularitat privada i autoritzada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Algunes de les escoles del barri o properes a l’escola que formen part de l’EMIPAC són Jam Session, Art Music, Centre Musical Diapasó i Classic and jazz.