Estudi del nostre camí escolar: resultats de l’enquesta a les famílies

afa joan pelegri camiAl febrer de l’any 2014, i de forma conjunta, escola i AFA van iniciar el projecte sobre el camí escolar. El nostre projecte de camí escolar té com objectiu principal regular de manera segura l’accés als dos edificis garantint uns mínims de seguretat i neteja pel nostre alumnat. Un objectiu específic que ens plantegem és poder garantir uns mínims que permetin al alumnat poder accedir als centres sols quan la seva edat ho permeti.

Durant el curs escolar 2016-2017 es va enviar una enquesta a les famílies perquè cadascuna d’elles respongués quin camí efectua diàriament per arribar als dos edificis; així com d’altres qüestions relacionades amb la seguretat vial i ciutadana, neteja, enllumenament i punts de risc als recorreguts.

Les enquestes han estat repartides entre totes les famílies de l’escola, entre P3 i 2ºESO (uns
1000 alumnes aproximadament) i s’han retornat complimentats 501 formularis. Per tant, un
50 % de les famílies han respost positivament i s’han mostrat interessades en engegar el
projecte de Camí Escolar, Espai Amic. Per a veure un resum dels resultats de les enquestes, consulta aquí.