La coordinació de delegades i delegats, una peça clau a l’AMPA

Cada classe, des de P3 fins a Batxillerat, té almenys un representant escollit entre les famílies a les
reunions d’inici de curs. D’aquest representant en diem DELEGAT/DA.

Els coordinadors de delegats, un o dos per
nivell educatiu (Infantil-Primaria, Secundària i Batxillerat) som els responsables
de convocar reunions de forma periòdica (generalment una al mes), dinamitzar-les,
donar informacions als delegats sobre les activitats de la Junta, l’Escola,
el CMX…i recollir les inquietuds, peticions, suggeriments o queixes de
les classes que transmeten els delegats.

El coordinador redacta l’acta d’aquestes
reunions que fa arribar als delegats via email, i si s’escau, adjunta
altres documents. Els delegats fan un resum de les actes i les envien a
les seves classes.
 

El coordinador es reuneix de forma periòdica
amb la Coordinació Escola corresponent al seu nivell i li comunica els
temes tractats en les reunions i mira d’obtenir respostes i solucions
a les qüestions plantejades pels delegats.

FLUXE D’INFORMACIÓ