Més de 80 mares i pares delegats a la nostra escola!


Sabíeu què….. 

Els números


Al voltant de 80 mares i pares de la nostra escola són delegats o delegades de les 63 aules aules de la nostra escola ( 9 d’Infantil, 18 de Primària, 24 ESO i 12 Batxillerat). La mitjana de delegats/ades per aula sol ser de 2. 

El paper dels delegats i delegades 
 
Els delegats han de sortir del rol de pares i mares dels nostres fills individuals i agafar el paper de representants dels pares, mares i tutors de la nostra classe. Això és important i, al mateix temps, difícil de fer, ja que tots som persones amb un entorn directe i quotidià que són els nostres fills. Cal fugir de les preocupacions i particularitats personals i individuals per conèixer allò que suscita interès a la col·lectivitat. L’AMPA, mitjançant els delegats, crea diàleg i opinió col·lectiva per intentar superar reptes que facin funcionar encara millor l’Escola. A més, a partir de secundària, esdevé molt important el vincle entre els pares de la classe i els delegats, ja que és l’única manera de poder estar en contacte i treballar plegats els problemes del grup. 

Funcionament intern de les reunions de delegats 


Les reunions de delegats i delegades tenen lloc un cop al mes (habitualment el primer dilluns de cada mes). La dinàmica general d’aquestes consisteix en, primer, transmetre aquells temes que l’Escola i la junta rectora de l’AMPA ens han traslladat; per, després, passar al torn de paraules, classe per classe, per comunicar allò que preocupa als pares i mares de la nostra respectiva classe. Sovint, s’estableix un diàleg en el grup que és molt enriquidor perquè ens permet compartir experiències dels cursos anteriors i conèixer les diferents visions sobre el tema que hi puguin haver.

Cada cicle té uns coordinadors de delegats que s’encarreguen de traslladar els temes que hagin sortit a l’Escola o a l’AMPA, per tal de poder comunicar una resposta a la propera reunió de delegats, de confeccionar l’acta de la reunió i de transmetre-la als delegats via e mail. 
També els coordinadors traspassen a les famílies informacions diverses com ara activitats de barri, activitats no acadèmiques (menjador, CMX…).


Finalment, aprofitar per agrair tota la feina que fan les delegades i els delegats que serveix per garantir el millor pels nostres fills/es i per avançar clarament cap a un model d’escola participativa.