Presentació AMPA CURS 2012-2013

Com contactar amb l’AMPA i /o com assabentar-se del què fa l’AMPA?
L’AMPA està formada per tots els pares i mares de l’Escola Joan Pelegrí. No obstant, quan fem referència a l’AMPA, quasi sempre, ens estem referint als Òrgans de Govern i Representació de l’AMPA. Això podria provocar una sensació de desconnexió entre els pares i mares de l’Escola i l’AMPA. Per tant, de quins canals de comunicació bidireccionals i directes disposen tots els pares i mares de l’Escola i l’AMPA?
o    El despatx de l’AMPA,està ubicat al costat de  l’Edifici de Secundària  (Consell de cent 18).
 La Secretaria Administrativa és la Mar Monge.
L’horari d’atenció és:
 Dilluns,Dimecres i Divendres de 10:00 a 1300h, Dimarts i Dijous 16:30h a 18:30h.
 La Mar podrà atendre totes les vostres consultes i, si s’escau, us posarà en contacte amb les persones indicades per tractar el vostra tema de consulta. Amb la Mar gaudireu d’un tracte directe, personal i afable.
 Fora d’hores, podeu enviar li un correu a ampa@joanpelegri.cat
 amb les vostres dades de contacte i la Mar es posarà amb contacte amb vosaltres el més aviat possible.
o    Els Delegats i/o Delegades de Classe: Cada classe hauria d’escollir el seu o seus Delegats de classe. Tots els delegats es reuneixen un cop al mes amb els Coordinadors de cada cicle  per tractar tots aquells temes que els pares i mares de les classes que representen els han transmet.
o     Existeix la figura de Coordinador/a de Delegats/des de classe que és la persona que recull tots els suggeriments, queixes, dubtes,que els hi feu arribar els delegats i són ells qui els  hi  transmet a la Direcció de l’Escola. Per tant, s’aconsegueix mantenir una relació viva amb l’Escola molt propera als pares i mares. És bo que tots els pares i mares i delegats de classe subministrin un número de telèfon i /o un adreça electrònica per facilitar el contacte entre ells.
o    La Webde l’AMP / Blogg:
L’AMPA disposa d’un espai dins del Campus Virtual de l’Escola. Aquest espai ofereix recursos que donen informació sobre diferents temes i també ofereix activitats com fòrums de debats oberts a tothom. L’adreça d’Internet és: http://www.joanpelegri.org/ampa
o    L’adreça de correu electrònic de l’AMPA:
Si vols contactar amb la Secretaria Administrativa i no pots passar pel despatx o vols contactar amb qualsevol membre de l’AMPA, pots enviar un missatge amb la teva petició a l’adreça ampa@joanpelegri.cat
o    El butlletí informatiu de l’AMPA: “A Pams”
Intenta tractar temes directament relacionats amb l’Escola (menjador, activitats extraescolars, etc.), temes divulgatius de coneixements varis com per exemple: fotografia, cooperació, etc. i temes directament relacionats amb els diferents nivells educatius: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i CFGM. Tots els pares i mares poden enviar articles per publicar-hi. Per contactar amb l’equip d’edició pots fer servir la web o l’adreça de correu electrònic de l’AMPA                                                                                   .
Presidenta Ampa :
Karina Grau  kgraubaro@gmail.com
Secretària Administrativa
Mar Monge :: ampa@joanpelegri.cat (DESPATX)
      Coordinadoras Delegats Infantil-Primària Joan Pelegrí
      Anna Maria Hervas – amhm67@gmail.com
      Ingrid Vives ingrid.vivesrubio@gmail.com
     
      Coordinadors Delegats ESO
      Lluis Almeyda : luisalmeydaandreu@hotmail.com
      David Sans : davidsans3@hotmail.com
     Coordinadors de Batxillerat
     Josep Mª Sànchez  : jsanch28@xtec.cat
      Rosa Tejera: rosatejera@hotmail.com