Ampliació Termini Cobrament Subvencions

En la Junta Rectora de 29 de maig, s’ha acordat ampliar el termini de pagament de les subvencions fins el 29 de juny pel matí.
____________________________________________

Us Recordem que teniu, fins el proper 29 De Maig per cobrar les subvencions que es van atorgar a tots aquells alumnes  que van fer activitats extraescolars 2008-2009 / 2010-2011 , Acollida  Matinal 2010-2011 i que estan al corrent de pagaments. Aquests alumnes, el passat mes de Febrer, van  rebre un carta ( donada en mà a les aules).

Moltes gràcies i fins aviat , us espero al despatx de l’AMPA
MAR.