Segona Sessió de Diàlegs Família-Escola 2012-2013: “ENTREVISTA TUTORIAL AMB L’ADOLESCENT INCLÒS”

El passat
14 de març es va portar a terme un segon diàleg en el marc del Projecte
Família-Escola. Aquesta sessió, especialment dirigida a secundària i
batxillerat, va tractar el tema “l’Entrevista tutorial amb l’adolescent
inclòs”.

Vam
comptar amb 17 participants, entre els quals hi havia onze pares d’ESO i
Batxillerat, un professor-tutor de l’escola, un monitor de menjador, dos
ex-alumnes, un representant de l’AMPA i el dinamitzador. La sessió s’ha valorat
molt positivament perquè, d’una manera molt pràctica mitjançant la projecció
d’un vídeo i comentaris sobre un text que es va entregar abans de la sessió, va permetre la reflexió i
l’intercanvi de coneixement i experiències entre els assistents.

De cara a aquest últim
trimestre de curs, es preveu una propera sessió dels Diàlegs Família-Escola
sobre el tema “Col.laborar a casa”. Ja us n’informarem properament.