Consulta els nous estatuts de l’AFA Joan Pelegrí

A l’inici del curs 2015-16 (octubre) en Junta Rectora es va acordar encomanar a una Comissió
de Treball (Chus Auñón, Pepita Vives, Jordi Arnalte i Ana Hervas) la revisió i
actualització dels estatuts de l’Associació, de forma que s’adeqüessin a la
realitat actual.  D’aquesta
forma, es pretenia que els nous estatuts s’adaptessin tant la diversitat com la
complexitat creixent  de membres, comissions, activitats i relacions amb
l’entorn (Escola, famílies, institucions..) que s’ha anat desenvolupant en els
darrers anys. Els estatuts vigents fins ara es van
inscriure en el Registre d’entitats a finals dels anys 80’s. Per tant, ens semblava
del tot coherent i necessari fer aquest treball de revisió. Durant el
curs 2015-16 el grup de treball s’ha reunit en diverses ocasions i ha treballat
amb diversos documents (estatuts antics, models FAPAC) i també amb la pròpia
experiència per elaborar una proposta de modificació que es va passar per mail
a tots els membres de Junta Rectora el mes de juny del 2016 amb la petició expressa
de lectura  i valoració amb sentit crític
per elaborar una proposta més complerta. Amb les
aportacions rebudes (moltes gràcies als que heu contribuït amb el vostre temps
i dedicació), el grup de treball es va reunir novament per retocar la proposta i portar-ne una definitiva que va ser valorada, esmenada i aprovada
en Junta Rectora del dia 24 octubre.

Juntament amb
el treball de  renovació dels estatuts,
el grup de treball també ha debatut sobre la idoneïtat del canvi de denominació
social de l’entitat. Finalment  es va
aprovar en Junta Rectora canviar d’AMPA
a AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Finalment, 
ambdues propostes, han sigut ratificades en Assemblea Extraordinària de
l’AMPA en data 24 novembre 2016. Properament es portaran els canvis al
Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya.