Què és l’Escola Nova 21?

De la mà d’en Víctor Ranera i l’Antònia Prats, ens van presentar el projecte Escola Nova 21 el dijous 24 de novembre abans de l’Assemblea de l’AFA. Aquí teniu alguns punts que es van comentar, però us recomanem consultar la presentació completa:

  1. Els promotors de l’Escola Nova 21 són UNESCOCAT, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i la Fundació Obra social “La Caixa”. A més, tenim la diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la FAPAC i la xarxa de centres impulsors amb pràctiques educatives avançades.
  2. És necessari un canvi de model: ja no ens trobem en el model industrial on calen especialitzacions i cadenes de treball, sinó que estem en un moment de treball en xarxa, interdisciplinar, interconnectat basat en els 8 tipus d’intel·ligència.
  3. L’objectiu d’aquest projecte és crear xarxa amb escoles per tal de reflexionar sobre la innovació educativa, on cada escola té el seu punt de partida, i avançar cap al model d’escola avançada. La durada del projecte són 3 anys.
  4. Aquest model d’escola avançada es basa en: 1) ensenyar competències per la vida, 2) basada en com les persones aprenen, 3) avaluació formativa basada en coneixements, habilitats, valors i actituds i 4) l’organització escolar.
A més, al llarg de la presentació, vam fer dues activitats per tal que no fos una conferència tradicional:
– un treball en grup per descriure els atributs del millor i el pitjor professor/a que nosaltres hem tingut
– enquesta (que també s’ha fet al claustre) que demanava valorar quins vectors de canvi creus que són prioritaris per innovar en educació.
Aquí teniu els resultats de les dues activitats:

Finalment, a l’hora dels precs i preguntes, la direcció  va descriure algunes accions que ja s’han fet (jornades de reflexió amb el claustre, enquestes a les famílies, canvis en algunes preguntes dels exàmens a primària i secundària, nous enfocs en l’ensenyament de la música i la dansa, apadrinament lector…) com canvis paulatins que de moment es tenen pensat fer a curt termini (sistema d’avaluació, ampliació de hores dedicades a projectes, organització en ambients a infantil, increment de projectes dins d’una mateixa matèria, increment de la formació del professorat, tutoria entre iguals a secundària, avaluació de les experiències pilot per indicadors).