De què vam parlar a l’Assemblea de l’AFA?

El passat dimecres 23 de novembre va tenir lloc l’assemblea anual de l’AFA, moment clau per l’associació perquè és quan s’aproven l’exercici econòmic realitzat, el pressupost pel curs actual, es prenen decisions i es genera un diàleg entorn les activitats a realitzar. També és el moment per exposar, escoltar i resoldre dubtes i consultes de les famílies de l’escola.

Votacions

Passaven cinc minuts de les 19 hores quan, amb la presència de 28 persones assistents, va començar l’assemblea d’aquest any presidida pel President, el Tresorer, i el Secretari. Amb la majoria de vots a favor es van aprovar l’acta del curs anterior així com també l’exercici econòmic de l’any passat. Seguidament es va presentar i explicar el pressupost d’aquest curs 22-23, un pressupost continuista que persegueix l’objectiu d’eixugar l’excedent de saldo de l’AFA. La partida més quantiosa segueix sent la d’ajuts a les famílies de l’escola amb necessitats sobrevingudes. El pressupost previst per aquest any també va ser aprovat per majoria de vots a favor.

Renovació Junta directiva AFA

Seguidament, el President va anunciar que a final de curs ell i una majoria de l’equip de Junta Rectora pleguen perquè porten molts anys i els fills i filles ja es van fent grans. Per tant, fa una crida a noves famílies a agafar el relleu i quan abans millor per fer un bon traspàs. Cal una renovació de la Junta per continuar fent possible l’AFA.

Les vocalies es presenten i expliquen les activitats fetes i les previstes

A continuació, van sortir representants de les diferents vocalies a explicar les activitats que fan. El denominador comú de totes les vocalies és la necessitat de relleu, després de molts anys amb les mateixes persones al capdavant, i de la participació de més famílies.

Menjador:
Des de la vocalia es fan trobades trimestrals per visitar el menjador escolar. Durant els darrers mesos s’ha lluitat per regular les quotes i modificar alguns temes de menjador però sempre estan condicionats a les decisions finals de l’escola i l’empresa de menjador ROCA.

Recorden que sempre que es vulgui fer arribar una queixa s’ha de fer a través del correu electrònic de menjador (afamenjador@joanpelegri.cat) per tenir una traçabilitat de les queixes i millores que es puguin fer.

Ajuts:
Aquesta vocalia té per finalitat ajudar les famílies que per motius diversos sobrevinguts no poden fer  front al pagament de l’escola.Hi ha un seguit de requisits que s’han de complir per tenir dret als ajuts:

  • Estar al corrent de pagament de la quota de l’AFA.
  • L’ajut és per 2 anys màxim.

  • Tenir 2 anys d’escolaritat a l’escola i tenir un trasbals sobrevingut que faci impossible fer front al pagament dels rebuts de l’escola.

  • Només es rebutgen ajuts si no es presenta tota la documentació sol·licitada correctament.

Les decisions que es prenen  mai són individuals, sempre són grupals (mínim 3 persones) per assegurar l’objectivitat de la decisió.

Tot i que la demanda pot variar depenent del curs, el nombre d’ajuts oscil·la entre les 20 i 25 famílies.

Cultura:
També es fa una crida a la participació oberta a tothom que tingui propostes d’activitats relacionades amb la cultura. La comissió està oberta a rebre noves propostes i donar suport i acompanyament.

Fins ara s’han organitzat i dinamitzat activitats molt diverses, entre elles el club de lectura de l’AFA, la Magic Line, xerrades i tallers, cinefòrums, teatre…Es vol tornar a organitzar l’Explora 360, un projecte molt engrescador adreçat a alumnes d’infantil i primària. A més, expliquen una nova proposta, “El viatge a la botiga de l’àvia” per fer una passejada històrica i cultural pel comerç del barri amb les famílies de l’escola.

Comunicació:
Expliquen que cal trobar noves formes de comunicació de l’AFA, més innovadores, actuals i engrescadores, per fer arribar millor la informació a les famílies. I per això és necessari un relleu i idees noves.

Podeu seguir les activitats de l’AFA a través dels perfils del twitter i instagram @afajoanpelegri, visitar la seva pàgina web www.afajoanpelegri.cat o a través de la informació que fan arribar a través del mail o dels delegats i delegades.

Extraescolars:
Organitzen diferents activitats juntament amb el Centre Montserrat Xavier (CMX), que funciona de forma independent, però sempre hi ha col·laboració.

El curs passat ja es van poder recuperar moltes de les activitats que havien quedat ajornades per la pandèmia, com la Festa de Fi de Curs, la Festa de Benvinguda o la Festa dels Patges, amb la seva fórmula tradicional.

I aquest any ja s’ha tornat a la normalitat. Ha tornat la Festa de Benvinguda, el proper divendres 16 de desembre els Patges d’Orient acamparan al pati de l’escola per recollir les cartes dels infants, i s’està valorant recuperar també l’Excursió de l’AFA de fi de curs (un diumenge, famílies de l’escola, casa amb piscina, jocs, concurs de tapes i truites).

Festa dels patges es farà en el format original al patí de primària, la data confirmada és: 16 de desembre 2022 a les 17h. (A dia de l’assemblea es busquen mares o pares de secundària que vulguin fer de patges)

Es fa una crida a la participació de les famílies en aquestes activitats, sobretot a la festa de Fi de Curs, on és tan important el muntatge com la recollida final. Així tothom podrà gaudir de la festa.

Coordinació de delegats i delegades:

Els delegats i les delegades són els altaveus de cadascuna de les classes. El Coordinador de delegat, és la figura que fa d’enllaç i de coordinació entre les classes, l’AFA i l’escola.

Hi ha 3 coordinacions (Infantil-primària, secundària i batxillerat)  que es reuneixen de forma periòdica o trimestral per posar en comú inquietuds, dubtes o consultes de les famílies que les coordinadores intenten resoldre en les seves respectives reunions amb l’AFA i el coordinador corresponent de l’escola.

Torn de preguntes i propostes de millora i participació:

Al finalitzar la presentació de les diferents vocalies s’obre un debat sobre la involucració i participació activa dins de l’AFA. Es proposa dinamitzar i renovar algunes accions de l’AFA i sobretot el format de l’assemblea per arribar a més gent i engrescar a més famílies de forma activa, tenint en compte que en les darreres assemblees l’assistència ha estat de menys d’un 1%.

Es proposa buscar un model de proximitat per engrescar els grups classes i amics, i no focalitzar-ho tant en aconseguir de forma global una participació massiva que durant molts d’anys ja s’ha intentat. Una de les propostes que sorgeixen en aquest espai de precs i preguntes és la de fer una enquesta a les famílies, però ja es va fer fa tres o quatre anys i la resposta de les famílies va ser molt baixa. Tot i això, es demana tornar a enviar l’enquesta per contrastar els resultats.

Es pregunta si es farà alguna acció des de l’AFA per fer front a la pujada de les quotes de l’escola pel tema del pla de xoc.En aquest sentit s’explica que l’escola ja va fer la reunió explicativa i s’està movent. S’està obert a rebre propostes per fer pressió al consorci d’educació per denunciar aquesta situació. Es fa proposta de grup de treball per moure accions per fer front al pla de xoc.

També es proposa reactivar la borsa de persones voluntàries per participar puntualment en activitats de l’AFA i informar a totes les famílies de la necessitat urgent del relleu de de l’Associació i sobretot en els càrrecs de la Junta directiva.

 

I dit i fet! Vols participar i col·laborar amb l’AFA en alguna activitat? Doncs molt fàcil! Afegeix-te al grup de telegram de persones voluntàries de l’AFA en aquest enllaç https://t.me/+NECbw4dZQq83ZGRk

I això és tot. L’any vinent més!

I recordeu, TOTHOM SOM AFA!!!