Ets sents AFA? Consulta els resultats de l’enquesta

Durant el mes de febrer, amb l’objectiu de promoure millores al funcionament i accions de l’AFA, vam enviar una enquesta digital a les més de 3000 persones que formem l’AFA. Amb data 11 de maig s’han obtingut 272 respostes, menys del 10%, però amb alguns resultats conclusius.

Un 82 % de les respostes a l’enquesta procedien de mares d’alumnes, majoritàriament amb fills a primària i secundària. Com podeu veure al gràfic, una gran majoria de persones responen que coneixen l’AFA, encara que no hi col.laboren personalment.

La comissió que més es coneix és la dels delegats i delegades de clase.  La segueixen les de menjador i extraescolars. La menys coneguda és la d’anglès, i també té poc coneixement la de comunicació, que és l’encarregada d’enviar el butlletí mensual A’pams i les comunicacions per email a les famílies i actualitzar el bloc.

La reutilització de llibres i l’assemblea anual són també activitats força conegudes, tot i que , òbviament, de la primera se’n fa molt més ús i té més ressó.

Com a AFA activa, valorem molt la sinceritat de les respostes respecte l’assemblea anual, on gairebé un 77% admet que va rebre el mail i el va llegir (tot i que posteriorment no hi va assistir), i un 11% afirma que el va rebre, però no el va obrir. Tant sols un 12% diu no va rebre l’email de convocatòria.

En relació a les raons que justifiquen la poca assistència a l’assemblea de l’AFA, un  44% de les respostes diuen que no hi ha afluència a l’assemblea anual perquè hi ha confiança en la bona gestió de l’AFA activa. Seguida amb un 24% que creuen que es deu a l’hora tardana en què es realitza l’assemblea o considera ja vàlida la feina que es fa.

Finalment, l’enquesta acaba amb una pregunta oberta per enviar aportacions sobre com millorar la participació a l’AFA, principal objectiu de l’enquesta. De les 272  respostes rebudes només ho responen 46 persones. Aquest és el resum de les reflexions dels enquestats:

  • Es felicita a l’AFA activa reconeixent la feina que es fa, que és molta i molt bona.
  • En relació a les xerrades, es proposa que les xerrades siguin de continguts més interessants a les famílies i que es facilitin formularis per recollir suggeriment de temes i propostes.
  • Revisió de l’hora de l’assemblea, especialment que sigui més aviat o realitzar-la divendres a la tarda o dissabte al matí. També es podria pensar amb el format de fer-la coincidir amb alguna xerrada o xerrada cafè. L’ús del streaming per evitar desplaçaments i l’oferiment de servei de guarderia també podria augmentar la participació.
  • S’afirma que hi ha molt poca implicació de les famílies en general, fins i tot en les festes de final de curs. La gent no vol maldecaps i sempre troba excuses i fins i tot, algú comenta que l’AFA és poc activa. En aquest sentit, es demana fer crides de participació puntual, com ara pels llibres a final i principi de curs, o per mutar i/o desmuntar festes.
  • Respecte a la informació d’AFA, hi ha qui diu que la informació ja es prou bona pels blog o pel butlletí, que qualifiquen de molt bo. Per contra hi ha qui demana més informació sobre el funcionament de l’AFA, o fins i tot demana què ha de fer per apuntar-se.
  • Un altre tema que es comenta és la sensació que l’acció de l’AFA repercuteix poc en les decisions de l’escola o que, en un centre concertat, l’AFA no és imprescindible.